Privacyverklaring

Planning op Tijd vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Ook informeren we u hoe u correcties kunt aanbrengen of bezwaar kunt maken tegen verwerking van uw gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:

Alle persoonsgegevens die je aan Planning op Tijd verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Planning op Tijd, het inloggen in de portal of bij het invullen van een (web)formulier. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt.

Bij het bezoeken van onze website worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, de type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt gesloten.
 • Het verstrekken van de door u gevraagde informatie.
 • Het verrichten van marketingactiviteiten, zoals het aanpassen van de website of het versturen van een nieuwsbrief.
 • Analytische doeleinden

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. De gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Planning op Tijd treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die Planning op Tijd verwerkt. Planning op Tijd zal dat binnen vier weken na uw verzoek daartoe verstrekken. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in uw persoonsgegevens bij Planning op Tijd zitten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer.

Wat doen cookies?
Cookies hebben twee functies. In de eerste plaats helpen ze u bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden. Daarnaast zijn er cookies die de websites die u bezoekt registreren en zo een inschatting maken van uw interesses. Met die informatie kunnen adverteerders en websitebeheerders voor u interessante advertenties in een website plaatsen. Bovendien kunnen cookies voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet.

Cookies in-/uitschakelen
Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u het opslaan daarvan tegengaan. Als u meerdere computers hebt en/of van meerdere browsers gebruik maakt, dient u de cookies per computer en/of browser apart uit te schakelen.

Wat gebeurt er als ik de cookies uitzet?
Dankzij reclame kunt u de meeste websites gratis bezoeken. En dankzij cookies worden de advertenties beter afgestemd op jouw interesses. Zet u de cookies uit, dan ontvang u nog steeds reclame, alleen is deze dan niet meer afgestemd op uw surfgedrag. Als u de cookies die uw voorkeuren onthouden uitschakelt, moet u uw instellingen, zoals uw wachtwoord en inlognaam, steeds opnieuw intypen.

Instellingen worden niet meer onthouden

 • Inloggegevens worden niet meer opgeslagen, zodat u ze elke keer opnieuw moet invoeren
 • U kunt niet meer direct informatie delen via social media
 • U zult gewoon advertenties blijven zien, maar deze zijn niet meer op uw interesses afgestemd
 • Komt u er niet uit? Check de help-functie van uw browser of lees de uitleg hieronder.
  Chrome  –  Voor informatie over het aanpassen van de browser Chrome klik hier. 
  Internet Explorer  –  Voor informatie over het aanpassen van de browser Internet Explorer klik hier
  Firefox  –  Voor informatie over het aanpassen van de browser Firefox klik hier.
  Safari –  Voor informatie over het aanpassen van de browser Safari klik hier

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze cookies, kunt u met ons contact opnemen.
Planning op Tijd is een applicatie van Scripting4U

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.